Hitov hotel Mond, največja novogradnja v slovenskem turizmu letos

Krepitev konkurenčnosti slovenskega turističnega gospodarstva

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je zbrane spomnil na rekorden izplen slovenskega turističnega gospodarstva v minulem letu in poudaril pomen hotela Mond tako za lokalno okolje kot turizem na nacionalni ravni ter širše.

"Za doseganje nadaljnjih uspešnih rezultatov je potrebno okrepiti konkurenčnost slovenskega turističnega gospodarstva in spodbuditi nadgradnjo kakovosti in raznolikosti ponudbe. Dvig konkurenčnosti slovenskega turizma pa bo hkrati eden ključnih ciljev nove Strategije razvoja slovenskega turizma 2017-2021," je zbranim povedal minister Počivalšek. Ob tem je izrazil zadovoljstvo ob Hitovih poslovnih rezultatih ter prepričanje, da bo družba Hit tudi v naslednjem strateškem obdobju prispevala k rasti dodane vrednosti slovenskega turizma.

Poslovanje centra Mond in povodi za največji Hitov investicijski projekt zadnjih let

Center Mond, ki od meseca julija 2012 posluje kot enota matične družbe Hit, se vse od pripojitve zelo uspešno odziva na dogajanje na trgu, hkrati pa se je na Štajerskem, tako v slovenskem kot avstrijskem prostoru, dodobra pozicioniral kot priljubljeno središče igralniško-zabaviščnega dogajanja. Center Mond, poleg igralniško-zabaviščnega centra Korona v Kranjski Gori, predstavlja za družbo Hit vstopno točko za avstrijski trg in je zato strateškega pomena. Mond od odprtja decembra 2007 beleži več kot 1.668 tisoč obiskov gostov, dobra polovica teh prihaja iz Avstrije, sledijo Slovenci, skupno pa so Mond obiskali gostje iz kar 127 različnih držav.

Poslovni kazalniki, ki so v zadnjih dveh letih presegli vse napovedi (dvig prihodkov za 35 %, večji obisk za 13 %, dvig poslovnega izida iz poslovanja EBIT za 125 %), potrjujejo stabilnost avstrijskega trga in ustrezno prilagoditev produktnih vsebin ciljnim trgom. Tudi lanski mesec december je v poslovanju centra postavil nove mejnike, saj so vsi ključni poslovni kazalniki (bruto realizacija, obisk, poraba na obisk, igranost na igralnih avtomatih in mizah) dosegli najvišje mesečne vrednosti od odprtja. Samo iz naslova poslovanja centra Mond je družba Hit v letu 2015 izplačala koncesijske dajatve v višini 2.380.665,5 evrov, od tega 1.137.958 evrov Občini Šentilj. Dobro poslovanje centra Mond se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Prve ocene poslovanja v mesecu januarju in februarju namreč potrjujejo nadaljnjo rast bruto realizacije iger na srečo (+ 23 % na isto obdobje lani) ter povečan obisk gostov (+ 20,1 % na isto obdobje lani).

"Ob dobrem poslovanju igralniško-zabaviščnega centra Mond predstavlja gradnja hotela naslednji logičen razvojni korak," pravi mag. Dimitrij Piciga, predsednik uprave družbe Hit. Trenutne analize poslovanja namreč kažejo, da je center Mond z aktualnim produktom zelo blizu tržnega potenciala na obstoječih trgih, zato je v skladu z razvojnimi smernicami za nastop na oddaljenih trgih potrebno ponudbo centra razširiti z namestitvenimi kapacitetami.

"Strategija stacionarnega igralništva, ki jo v Hitu že uresničujemo na destinacijah Nova Gorica in Kranjska Gora, je usmerjena k podaljševanju bivanja gostov in s tem ustvarjanju dodatne realizacije, tako z igralništvom kot trženjem dodatnih storitev v naših centrih in izven njih, v lokalnem okolju. Nov hotel, ki bo vsebinsko zaokrožil in povezal ponudbo na destinaciji Štajerska, predstavlja protiutež in hkrati omogoča še tesnejše sodelovanje med posameznimi Hitovimi destinacijami. Posledično pa tudi zmanjšanje odvisnosti od italijanskega tržišča," dodaja mag. Piciga.

Skupna vrednost investicije v izgradnjo hotela Mond je ocenjena na nekaj manj kot 5 mio EUR bruto in prinaša največjo novogradnjo v slovenskem turizmu letos. Predvidena navadna doba vračanja investicije bo trajala 6,5 let.

Hotel Mond, turistična zanimivost na skupni štajerski vinski poti

Hotel Mond bo z istoimenskim igralniško-zabaviščnim centrom v Šentilju tvoril zaokrožen turistični center, po vzoru Hitovih ključnih turističnih produktov. Ni naključje, da je nosilna tema hotela (wine & spa – vino in dobro počutje) prepletena z naravnimi danostmi lokalnega okolja in posebnostmi, združenimi v skupni štajerski vinski poti kot uveljavljeni turistični atrakciji. Prav ta doživetja bodo v povezavi s preživljanjem prostega časa v centru Mond odslej še bolj premišljeno združevali v celovito storitev zabave in dobrega počutja.

S tem namenom so danes ob mestu izgradnje hotela Mond namesto klasične postavitve temeljnega kamna posadili dve vinski trti in sicer slovensko sorte laški rizling (vinske hiša Doppler) in avstrijsko trto sorte sauvignon (vinska hiša Polz).

Mond bo gostom na novih 3.155 m2 skupnih bruto površinah v štirih nadstropjih ponudil namestitvene kapacitete kategorije štirih zvezdic za 80 gostov. Natančneje 35 sob (v izmeri cca 29 m2) in 5 apartmajev, ki bodo nosili imena različnih pojmov vinskega sveta, v njih pa bo gostom na voljo vinska ponudba s poudarkom na slovenski in avstrijski Štajerski. Za večje udobje gostov bodo sobe omogočale izhod na pokrit balkon ter uporabo sodobne informacijske tehnologije. Ob hotelski restavraciji in vinskem baru, bo ponudbo hotela dopolnil tudi center dobrega počutja in konferenčna dvorana s 120 sedeži. Najvišji standard namestitve bosta gostom omogočala dva apartmaja v najvišjem nadstropju (62 in 72 m2), ki ju bo mogoče povezati z wellness centrom in tako zakupiti celotno nadstropje.

"Po ocenah in izkušnjah ostalih Hitovih igralniško-zabaviščnih centrov, predvsem pa z vzporednico s centrom Korona v Kranjski Gori, ocenjujemo, da bomo z razširitvijo centra Mond s hotelom lahko pridobili dodatnih 18.000 obiskov igralnice in okoli 2,5 mio evrov prihodkov letno," pravi Ahac Pinter, vodja igralniško-zabaviščnega centra Mond.

Zaokrožen igralniško-zabaviščni center Mond, z lokalnim povezovanjem v razvoj Hitove destinacije Štajerska

Družba Hit se je strateško usmerila v nadaljnji razvoj posameznih destinacij v Sloveniji s potenciranjem in nadgradnjo obstoječe ponudbe v celovite storitve zabave. "Z novim hotelom imamo priložnost naš ciljni trg, ki je trenutno omejen na področja dobre ure oddaljenosti, bistveno razširiti, tudi na goste z višjo kupno močjo. To nam bo produkt in njegova vpetost v doživetja lokalnih posebnosti zagotovo omogočal," razlaga Ahac Pinter in dodaja, da se bodo v Mondu za uresničevanje prihodkovnih ciljev še aktivneje povezovali z lokalnimi dobavitelji, turističnimi in gospodarskimi akterji, tudi s širitvijo Hitovega programa zvestobe Privilege klub na ob-igralniške vsebine. "Pripravljenost za sodelovanje s strani turističnih ponudnikov slovenske in avstrijske vinske ceste je nad našimi pričakovanji, prav tako pa smo že prejeli prve najave hotelskih in konferenčnih rezervacij za mesec december," pravi Pinter.

Ne nazadnje so za lokalno skupnost ob koncesijskih sredstvih pomembne tudi nove možnosti zaposlitev. Zdaj je v centru Mond redno zaposlenih 143 delavcev, ki so jim ob povečanem obsegu poslovanja v pomoč tudi študenti, v novem hotelu se odpira dodatnih 9 novih delovnih mest, nekatere hotelske in velneške storitve pa bodo prepustili tudi lokalnim zunanjim izvajalcem.

IGRALNIŠKO–ZABAVIŠČNI CENTER MOND

- 408 najsodobnejših igralnih avtomatov - od tega 23 v zunanji igralnici - 27 igralnih miz - poker room - 300 sedežev oz 700 stojišč v prireditvenem prostoru - vrhunska restavracija Harmonia in samopostrežna restavracija Bazar

- Wine & Spa hotel Mond - namestitvene kapacitete s 4 zvezdicami - 3.155 m2 bruto površine - 4 nadstropja: 35 sob in 5 apartmajev - kongresna in večnamenska dvorana s 120 sedeži - vinski bar, hotelska restavracija - center dobrega počutja

Več informacij: Lavra Peršolja, Kabinet uprave, m 031 336 814, lavra.persolja@hit.si