Vodstvo

Uprava družbe Hit
Nadzorni svet

mag. Gregor Bajraktarević, predsednik
Alan Bofulin, namestnik predsednika
Tina Kikelj, članica
Irma Frelih, članica
Uroš Radojević, član
Marjan Hribar, član

Revizijska komisija

Irma Frelih - predsednica
Alan Bofulin - član
Polona Pergar Guzaj - zunanja članica

Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta in revizijske komisije:

Alan Bofulin | Gregor Bajraktarević | Irma Frelih | Uroš Radojević | Tina Kikelj | Marjan Hribar


Glavna šifra dejavnosti: 92.001 Dejavnost igralnic
Transakcijski račun:
Nova KBM d.d. 04750-0000204430
Abanka Vipa d.d.: 05100-8010763112
Nova LB d.d.: 02241-0014450765

Znesek osnovnega kapitala: 28.328.467,70 EUR
Družba je vpisana v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici reg. št. 1/00224/00


HIT d.d. Nova Gorica ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. HIT d.d. Nova Gorica kot ponudnik, ki se ukvarja tudi s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRS). Platforma SRS se nahaja na elektronski povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr