Vodstvo

Uprava družbe Hit
Nadzorni svet

Savo Tatalovič, predsednik
Uroš Radojević, namestnik predsednika
Matej Golob Matzele, član
Sandra Cvijanović, članica
Veronika Jaš Kralj, članica
Stojan Prando, član

Revizijska komisija

Matej Golob Matzele, predsednik
Stojan Prando, član
mag. Polona Pergar Guzaj, zunanja članica

Komisija za investicije in dezinvesticije (KID)

Uroš Radojević, predsednik
Sandra Cvijanović, članica
Roman Jerman, zunanji član
Martin Baumgartner, zunanji član

Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta in revizijske komisije:

Savo Tatalovič | Uroš Radojević | Matej Golob Matzele | Sandra Cvijanović | Veronika Jaš Kralj | Stojan Prando | Polona Pergar Guzaj


Politika upravljanja družbe Hit

Politika upravljanja družbe Hit, 2021 | Priporočila in pričakovanja SDH, december 2023 | Kodeks korporativnega upravljanja SDH, december 2023 | Etični kodeks družbe HIT | Kodeks korporativnega upravljanja Skupine HIT

 


Glavna šifra dejavnosti: 92.001 Dejavnost igralnic
Transakcijski račun:
Nova KBM d.d. 04750-0000204430
Abanka Vipa d.d.: 05100-8010763112
Nova LB d.d.: 02241-0014450765

Znesek osnovnega kapitala: 28.328.467,70 EUR
Družba je vpisana v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici reg. št. 1/00224/00


HIT d.d. Nova Gorica ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. HIT d.d. Nova Gorica kot ponudnik, ki se ukvarja tudi s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRS). Platforma SRS se nahaja na elektronski povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr