Vodstvo

Uprava družbe Hit
Nadzorni svet

Vasja Medvešček, predsednik
Uroš Radojević, namestnik predsednika
mag. Gregor Bajraktarević, član
Tina Kikelj, članica
Veronika Jaš Kralj, članica
Stojan Prando, član

Revizijska komisija

mag. Gregor Bajraktarević, predsednik
Stojan Prando, član
mag. Polona Pergar Guzaj, zunanja članica

Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta in revizijske komisije:

Gregor Bajraktarević | Uroš Radojević | Tina Kikelj | Veronika Jaš Kralj | Polona Pergar Guzaj | Vasja Medvešček | Stojan Prando


Politika upravljanja družbe Hit

Politika upravljanja družbe Hit, 2021 | Priporočila in pričakovanja SDH, junij 2022 | Kodeks korporativnega upravljanja SDH, junij 2022 | Etični kodeks družbe HIT | Kodeks korporativnega upravljanja Skupine HIT

 


Glavna šifra dejavnosti: 92.001 Dejavnost igralnic
Transakcijski račun:
Nova KBM d.d. 04750-0000204430
Abanka Vipa d.d.: 05100-8010763112
Nova LB d.d.: 02241-0014450765

Znesek osnovnega kapitala: 28.328.467,70 EUR
Družba je vpisana v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici reg. št. 1/00224/00


HIT d.d. Nova Gorica ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. HIT d.d. Nova Gorica kot ponudnik, ki se ukvarja tudi s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRS). Platforma SRS se nahaja na elektronski povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Whoops, looks like something went wrong.