Družbeno odgovorni, za prijaznejši jutri

Javnost pogosto družbeno odgovornost enači z višino finančnih sredstev, ki jih posamezni poslovni subjekti namenjajo sponzorskim projektom in donacijam. Bistvo družbeno odgovornega delovanja pa se skriva globlje, v realnih, življenjskih povezavah in vpetostjo vsakodnevnega poslovanja družb tako v naravno kot širše družbeno okolje. Nenazadnje je znak družbene odgovornosti tudi to, da družba zaposluje preko 1.500 delavcev. Družba Hit je v okolja v katerih še danes posluje vnesla številne novosti in spremembe ter vidno vplivala tako na samo podobo, življenje in dogajanje v njih. Postala je motor turističnega razvoja, gibalo kulturnega in zabavnega življenja, odgovoren poslovni partner in zanesljiv delodajalec. To so vrednote, ki jih v poslovanju družbe želimo ohraniti tudi v prihodnosti.

V zadnjih letih so bili finančni vložki družbe Hit v sponzorstva in donacije precej omejeni. Politika velikih sponzorskih projektov in pomoči, ki je mestoma ustvarjala tudi odvisnost klubov od enega finančnega vira, ni več del strategije družbene odgovornosti. Prav tako smo se v zadnjih letih geografsko omejili na ožja lokalna področja, kjer ima družba Hit svoje poslovne enote. Poglavitna usmeritev je podpora in spodbujanje dela z mladimi na športnem področju.