KORPORATIVNA IDENTITETA

Skupina Hit sodi med vodilne evropske ponudnike zabave. V 39 letih se je razvila v kompleksno igralniško-turistično skupino, predano gostom, njihovim željam in visoki kakovosti ponudbe za preživljanje prostega časa.
»Dobrodošli v vesolje zabave«, pozicijski slogan korporacije HIT d.d. Nova Gorica, je osnovno sporočilo in hkrati povabilo gostom, da vstopijo v svet zabave, kjer lahko vsak izbira med vrsto novodobnih oblik preživljanja prostega časa, ki so gostom v užitek, sprostitev in zabavo.
Energijo, ki jo dnevno vlagamo v zadovoljstvo gostov povzemajo naše znamke od korporacijske do vsake posamezne znamke najmanjše enote. Ta je v obliki celostnih grafičnih podob izražena z dinamiko in barvitostjo.

POSLANSTVO

Soustvarjamo doživetja in priložnosti

Družba Hit je od svojega začetka neločljivo povezana s hotelirstvom, igralništvom in turizmom in razvojem širših okolij, kjer deluje.

Pretekli časi, ki so omogočali, da je bila temeljna usmeritev družbe le izvajanje igralniških in turističnih storitev, so neizprosno minili. Zahtevnejše pridobivanje in ohranjanje gostov zahteva temeljit zasuk usmeritve družbe v upravljanje odnosov z gosti, kar se odraža tudi v novem poslanstvu, viziji in motu.

V vodstvu družbe se zavedamo, da ima pomembno vlogo razumevanje potreb, zahtev, želja in pričakovanj naših gostov ter njihovo tenkočutno zadovoljevanje ob hkratnem zadovoljevanju potreb vseh udeleženih strani.

Z novimi znanji in profesionalnim pristopom ter podprto z veliko mero čustvene inteligence vseh zaposlenih bomo ustvarjalno razvijali vrhunsko turistično ponudbo ter široko paleto spremljevalnih storitev, ki so gostom v njihovem prostem času v užitek, sprostitev in zabavo.

BLAGOVNE ZNAMKE

Hit Universe of Fun
Pod korporacijsko znamko Hit Universe of Fun smo združili vse dejavnosti skupine Hit, ki predstavljajo številne novodobne oblike preživljanja prostega časa in gostom zagotavljajo kakovostna in bogata doživetja. Skupni imenovalec vsem je zabava, ki jo lahko doživite v obliki vznemirljive igre na igralnih avtomatih, igralnih mizah ali v spletni igralnici, ob koncertih ali drugih spektaklih, ob razvajanju z raznoliko kulinarično ponudbo naših kuharskih mojstrov, oddihu v hotelih ali sproščanju v centrih dobrega počutja.

V verigo Hit Universe of Fun spadajo:
Perla, Resort & Entertainment
Park, Hotel & Entertainment
Korona, Resort & Entertainment
Aurora, Restaurant & Entertainment
Mond, Resort & Entertainment
Coloseum Club, Casinò & Entertainment
Casinò Fontana
Casinò Drive-in Hotel Lipa
Hotel Sabotin
Špik, Alpine Resort

Enote hčerinske družbe Hit Larix d.d.
Casinò Larix Kamp Špik
Gostilna Bor

Enote hčerinske družbe Hit Alpinea d.o.o., ki se pojavljajo tudi s krovnim logotipom Hit Alpinea:
Hotel Kompas
Ramada, Hotel & Suites
Ramada Resort
Apartmaji Vitranc

Pestrost ponudbe dopolnjuje še:
Potovalna agencija Hittours

______________________________________

Družini prijazno podjetje

Družba HIT d.d. Nova Gorica je dne 15.3.2013 pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«; s tem se je pridružila več kot 140 slovenskim podjetjem in organizacijam, ki so se od leta 2006 vključili v postopek pridobitve tega certifikata. Postopek pridobitve vodi Inštitut Ekvilib, podpirata pa ga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Evropski socialni sklad.
Projektna skupina zaposlenih je skupaj z zunanjo svetovalko izbrala ukrepe, s katerimi želi izboljšati organizacijo in delovno okolje tako, da bi zaposleni lažje usklajevali poklicno in zasebno življenje. Ukrepi se nanašajo na področje urejanja delovnega časa, politike informiranja in komuniciranja, vodstvenih veščin, razvoja kadrov, ter strukture plačil in nagrajevanih dosežkov.
Delo projektne skupine za pridobitev certifikata je bilo zelo zahtevno, saj je bilo potrebno upoštevati raznoliko strukturo zaposlenih v družbi, številne delovne procese pa tudi dejanske možnosti družbe.

Cilji, ki jih zasledujemo so:
- višja stopnja zadovoljstva zaposlenih
- zmanjšanje bolniških odsotnosti
- zmanjšanje fluktuacije
- povečanje motiviranosti za delo, produktivnosti in predanosti
- ustvarjanje občutka pripadnosti
- krepitev ugleda družbe v okolju.

Do marca 2016 je družba Hit v skladu s planom implementacije izvedla 11 ukrepov in s tem pridobila polni certifikat Družini prijazno podjetje. Implementirani so bili naslednji ukrepi:
I. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec,
II. Komuniciranje z zaposlenimi,
III. Komuniciranje z zunanjo javnostjo,
IV. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
V. Brošure,
VI. Filozofija/načela vodenja,
VII. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
VIII. Oglaševanje enakih možnosti,
IX. Štipendije za otroke zaposlenih,
X. Obdaritev novorojenca,
XI. Ponudba za prosti čas.
 

Polni certifikat Družini prijazno podjetje

______________________________________

DEMO piloti

Cilj projekta je razvoj celovitega poslovno inovativnega okolja Turizem 4.0, ki bo turističnemu gospodarstvu omogočil nadgradnjo interakcije med gostom in ponudniki turističnih storitev ter ponudil nove produkte T4.0, ki temeljijo na željah in pričakovanjih gosta. Gre za edinstveno rešitev s podporo omogočitvenih tehnologij Industrije 4.0 na področju trajnostnega turizma v svetu. 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« www.eu-skladi.si