Sporočila za javnost

Vabilo na odprtje razstave fotografskih del Marjana Humarja

Fotograf Marjan Humar se je rodil 1946 v Postojni, odraščal v Novi Gorici, sedaj pa živi v Vrtojbi. S fotografijo se je pričel ukvarjati že v mladosti, ko je kot večina ljudi želel ohraniti spomin na lepa doživetja.  

Z vstopom v Foto klub Nova Gorica leta 1980 je spoznal izrazno fotografijo, ki ga je povsem zasvojila. Ni je sprejel zgolj kot dokumentarno fotografijo, ampak predvsem kot svoje videnje in izpoved notranjega doživljanja sveta in življenja.  

Za fotografska dela in razstavne uspehe je avtorju umetnostni svet Fotografske zveze Slovenije leta 1997 podelil naziv mojster fotografije FZS, leta 1998 pa mu je Mednarodna fotografska zveza podelila naziv AFIAP – umetnik mednarodne fotografske zveze.  

Svoja dela je doslej predstavil na trinajstih samostojnih razstavah, sodeloval na več kot devetdesetih domačih in mednarodnih fotografskih razstavah ter zanje prejel preko petdeset priznanj.  

Kot ostale zvrsti likovne umetnosti terja tudi izrazna fotografija od vsakega uspešnega ustvarjalca dovolj že v zibelko položene umetniške moči in ustreznega tehničnega znanja. Avtorja je prevzela barvna fotografija, zato v svojih fotografijah izkorišča prav izrazno moč barv in kompozicije kot dvojico osnovnih elementov fotografske govorice.  

Avtor se fotografsko preizkuša v različnih žanrih, vendar ga je vselej najbolj pritegnila krajinska fotografija, v kateri vidi neomejene možnosti likovnega ustvarjanja.  

Razstava fotografij avtorja Marjana Humarja bo v prostorih Hotela Sabotin v Solkana na ogled vse do 31. 10. 2019. 

Vabljeni!

Lavra Peršolja Jakončič, Odnosi z javnostmi, Hit, d. d. lavra.persolja.jakoncic@hit.si; m 031 336 814