Sporočilo z 19. redne seje nadzornega sveta družbe Hit

Nova Gorica, 18. oktober 2018 – Na današnji seji so nadzorniki odprli prispele prijave na razpis za predsednika uprave družbe Hit in sklenili, da vloge predajo v pregled zunanji kadrovski agenciji. Seja je potekala v petčlanski sestavi nadzornega sveta, brez predstavnika države.

19. redna seja nadzornega sveta družbe Hit je potekala brez predstavnika države, potem, ko je vlada RS na današnji seji razrešila Vasjo Medveščka kot člana nadzornega sveta družbe Hit. Vasja Medvešček je bil po sklepu vlade na mesto Hitovega nadzornika imenovan z dnem 27. 4. 2017.

Na začetku seje so člani nadzornega sveta odprli prispele prijave za mesto predsednika uprave družbe Hit. Rok prijave na razpis, ki ga je nadzorni svet družbe objavil 28. septembra, se je iztekel 12. oktobra, nanj se je prijavilo 10 kandidatov. »Na današnji seji smo se odločili, da izberemo zunanjo kadrovsko agencijo, ki bo prejete prijave pregledala in pripravila strokovno oceno primernosti, s katero se bomo Hitovi nadzorniki seznanili na naslednji seji«, je povedal predsednik nadzornega sveta družbe Hit, Marjan Pintar.

V nadaljevanju današnje seje so nadzorniki med drugim obravnavali tudi oceno poslovanja družbe in skupine Hit za obdobje januar – september 2018.