Sklic 28. skupščine Hit d. d. in ostala gradiva

Dnevni red 28. skupščine (prenesi PDF dokument)

Ostala gradiva
- predlog pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku (prenesi PDF dokument)
- letno poročilo družbe HIT d. d. Nova Gorica (prenesi PDF dokument)
- poročilo nadzornega sveta družbe (prenesi PDF dokument)
- konsolidirano letno poročilo Skupine HIT (prenesi PDF dokument)
- obrazložitev točk dnevnega reda skupščine (prenesi PDF dokument)