Hit Larix

Firma družbe: HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d.
Skrajšana firma družbe: HIT LARIX d.d.
Sedež: KRANJSKA GORA
Poslovni naslov: BOROVŠKA CESTA 99, 4280 KRANJSKA GORA
Matična številka: 5556678000
Davčna številka: SI86943855
Pravnoorganizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Osnovni kapital: 491.779,34 EUR
Število delnic: 117.850
Vrsta organa nadzora: Upravni odbor
Člani organa nadzora:
Izvršni direktor: Ernest Poženel
Predsednik: Tomaž Repinc
Namestnica predsednika: Nataša Tišma