Hit International

Firma družbe: HIT INTERNATIONAL d.o.o. Beograd
Skrajšana firma družbe HIT International d.o.o.
Sedež družbe: Ustanicka 25, Beograd, Srbija
Identifikacijska številka za DDV(Poreski broj ali PIB): 104121796
Zavezanec za DDV: NE
Matična številka: 20097213
Glavna šifra dejavnosti: 92710, kockanje i klađenje
Transakcijski račun: Dinarski račun (NLB LHB banka Beograd a.d.): 260-0196010036513-65Devizni račun (NLB LHB banka Beograd a.d.): 260-0401200003951-50
Znesek osnovnega kapitala: 1.500.000,00 EUR
Družba je vpisana v sodni register: Agencija za privredne registre, Srbija
Direktor: Danijel Mlečnik