Hit Coloseum

Firma družbe: Hit Coloseum, d. o. o.
Sedež družbe: Terezije b. b. Sarajevo
Identifikacijska številka za DDV: 01079206
Zavezanec za DDV: DA
Matična številka: 4200606110000
Glavna šifra dejavnosti: 92.710
Transakcijski račun: 173001000203932 CBS Banka Sarajevo
Znesek osnovnega kapitala: 1.005.000,00 BAM
Družba je vpisana v sodni register: Kantonalni sud Sarajevo, št. UF/1-1298/02

PREDSTAVITEV

Poslovanje in zastopanje podjetja vodi direktor podjetja Massimo Leban.

Člani organa nadzora:

  • Tomaž Repinc, predsednik organa nadzora
  • Lilijana Sirk, članica
  • Nataša Tišma, članica

BLAGOVNE ZNAMKE

Družba Hit Coloseum sodi v okvir skupine Hit, ki se na trgu predstavlja pod skupno korporacijsko znamko Hit Universe of Fun. Družba upravlja z igralniško-zabaviščnim centrom Coloseum Club, ki je del Hitove verige igralniško-zabaviščnih centrov in igralnic Hit Casinos. 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Družba je organizirana po oddelkih, med katere sodijo: marketing in prodaja, področje igralnih miz, področje igralnih avtomatov, blagajna.

ZGODOVINA

Podjetje je bilo registrirano 5. 3. 2002, delo pa je začelo 18. 7. 2002.