Veliki izzivi kadrovanja v gostinstvu in turizmu

Na uvodni okrogli mizi “Kdo je pravi?” je danes sodelovalo več predstavnikov zaposlovalcev v lokalnem okolju. Interese družbe Hit, kot največjega zaposlovalca v Mestni občini Nova Gorica je zastopal član uprave Tevž Korent, ki je izpostavil izrazite spremembe in sprostitev trga dela. V družbi Hit je glede na pretekla leta opazen precejšen upad prijav na prosta delovna mesta, med prijavljeni kandidati pa se kaže pomanjkanje samoiniciativnosti in angažiranosti. Težave se pojavljajo pri pridobivanju gostinskih profilov, varnostnikov ter mestoma tudi študentov za delovne konice.

»Delujemo v storitveni dejavnosti, zato je nujno, da gosta postavimo na prvo mesto. To pomeni, da znamo razbrati njegove želje, tudi če jih eksplicitno ne izrazi in naredimo vse, da mu jih v največji možni meri tudi uresničimo,« pravi Tevž Korent.

Vsako leto družba Hit razpiše več kadrovskih štipendij (poklic gastronom-hotelir, informatik ...), prav tako v rednih delovnih procesih omogočajo opravljanje strokovnih praks ter počitniškega dela, pri čemer imajo prednost otroci zaposlenih v družbi Hit.

»Cenimo vse, ki so delovni, samoiniciativni, inovativni, prilagodljivi glede delovnega časa, tako da jim nočno delo, delo za praznike in vikende ne predstavlja težav. Komunikativnost in sporazumevanje z gosti v njihovem jeziku predstavljata pomembno prednost. Uradno pridobljena izobrazba je osnova, vse večji poudarek pri izbiri novih sodelavcev pa dajemo njihovi kompetentnosti in osebnim lastnostim, ki so ključne za to, kakšen odnos do dela bo imel kandidat in kako se bo vklopil v naš kolektiv,« dodaja Lavra Markič, vodja kadrovske službe v družbi Hit. Karierni sejem bo v avli Mestne občine Nova Gorica danes potekal vse do 18. ure.


Foto: Klavdija Žitnik

____________________
Lavra Peršolja Jakončič,
Kabinet uprave, Hit, d. d.,
lavra.persolja.jakoncic@hit.si,
m 031 336 814