Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, Uprava družbe Hit d.d. Nova Gorica sklicuje

32. skupščino HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica,

ki bo dne 18. 6. 2020 ob 11.00 uri v konferenčni dvorani Pinta, Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica.

Priloge:

Sklic 32. skupščine

Obrazložitev točk dnevnega reda 32. skupščine

Letno poročilo skupine Hit za leto 2019

Poročilo nadzornega sveta za leto 2019