My Privilege Login
HIT CORPORATE | Med največjimi v Evropi
Hit Alpinea po novem lastniško bolj povezana z družbo Hit

Nova Gorica, 28. februar 2017 – Skupščina družbe Hit Alpinea je danes podala soglasje k prodaji nepremičnin kampa in hotela Špik ter soglašala s povečanjem osnovnega kapitala družbe Hit Alpinea s stvarnim vložkom družbe Hit. Družba Hit po prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe Hit Alpinea načrtuje pomembna vlaganja v nadaljnji razvoj destinacije Kranjska Gora.

Danes je sedežu družbe Hit v Novi Gorici potekala 32. seja skupščine družbe Hit Alpinea. Na skupščini so bili, ob prisotnosti 98,79 % kapitala z glasovalno pravico, potrjeni vsi predlagali sklepi.


Rešitve za finančno stabilizacijo družbe Hit Alpinea znotraj skupine Hit

Družba Hit Alpinea je v zadnjih dveh letih z doslednim udejanjanjem ukrepov procesa prestrukturiranja bistveno izboljšala poslovne kazalnike in rezultate iz tekočega poslovanja. Po prvih ocenah poslovanja je družba Hit Alpinea v letu 2016 prihodke v primerjavi z letom prej povečala za 14 %, rezultat iz poslovanja (GOP) pa izboljšala kar za 28 %. Za nadaljnje zagotavljanje stabilne finančne slike družbe, zmanjševanje zadolženosti in finančnih obremenitev iz preteklosti pa so ključnega pomena tudi soglasja današnje skupščine za dezinvestiranje in povečanje osnovnega kapitala ter potrditev spremembe lastniškega ustroja družbe Hit Alpinea.

Skupščina je sprva potrdila sklepe o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe Hit Alpinea (glavnina teh so fizične osebe, ki so si delnice pridobile še z lastniškimi certifikati) na glavnega delničarja, družbo Hit. V nadaljevanju je skupščina sprejela sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo nepremičnin HOTEL ŠPIK in KAMP ŠPIK ter vseh pripadajočih premičnin družbi Hit. Skupščina je soglašala tudi s povečanjem osnovnega kapitala družbe Hit Alpinea. Celotni osnovni kapital družbe Hit Alpinea bo z vplačilom stvarnega vložka v skupnem znesku 1,28 mio evrov (gre za prenos terjatev z družbe Hit na družbo Hit Alpinea) znašal 18,97 mio evrov.

V Hitu ocenjujejo, da se s sklepi današnje skupščine družbe Hit Alpinea izpolnjujejo določeni pogoji za uspešno nadaljevanje načrtovanega finančnega in organizacijskega prestrukturiranja družbe Hit. Prav ti družbo in skupino Hit usmerjajo k nadaljnjemu razvoju in izboljševanju konkurenčnosti poslovnih subjektov in produktov v Kranjski Gori, kot eni izmed Hitovih ključnih turističnih destinacij.


Strateško-razvojni načrti skupine Hit v destinaciji Kranjska Gora

Družba Hit v letošnjem letu načrtuje izpeljavo investicijskih projektov v višini kar 17 mio evrov.

Pomembna pozornost bo namenjena povezovanju in nadgradnji turistično-zabaviščne ponudbe družb Hit, Hit Alpinea in Hit Larix v Kranjski Gori.

Družba Hit v začetku poletja pričenja s celovito prenovo igralniško zabaviščnega centra Korona, ki se bo zaključila v sredini leta 2018. Pomemben vzvod za povečevanje atraktivnosti in prepoznavnosti destinacije Kranjska Gora predstavlja tudi načrtovana preobrazba hotela Špik v prvi pravi »healthness* resort« v tem delu Evrope. Gre za revolucionaren koncept, ki gostom ob naravnih danostih okolja omogoča spoznanja in celovit spekter personaliziranih rešitev za izoblikovanje življenjskega sloga za kakovostno in zdravo življenje. Resort Špik se bo iz hotela za preživljanje prostega časa repozicioniral v platformo za spreminjaje življenjskih navad.

Odvisna družba Hit Larix bo ob poslovanju igralnega salona Casinò Larix in restavracije Bor nadaljevala s pogodbenim upravljanjem Kampa Špik. Izgradnja zunanjega kopališča, ki ga načrtuje kranjskogorska občina, pa bi še dodatno prispevala h atraktivnosti ponudbe turističnega območja Gozd Martuljek.

Družba Hit Alpinea se bo v prihodnje osredotočila na upravljanje poslovanja štirizvezdičnih hotelov v središču Kranjske Gore. Stabilno tekoče poslovanje bo nadalje zagotavljala s širitvijo trgov in nagovarjanjem tržnih segmentov vremensko neodvisnih gostov (tudi igralniških skupin), družin ter z razvojem programov za rekreativne in profesionalne športnike, tudi v povezavi z Nordijskim centrom Planica. V družbi Hit Alpinea v letošnjem letu načrtujejo dobrega pol milijona evrov investicij v posodobitev nastanitvenih kapacitet, pri čemer bo največje pozornosti deležen Hotel Kompas. Prav ta bo prihajajoči konec tedna tudi osrednje zbirališče udeležencev svetovnega pokala v alpskem smučanju, Pokala Vitranc.


*Healthness predstavlja način življenja, s ciljem ostati vitalen na dolgi rok.


Lavra Peršolja, Kabinet uprave, m 031 336 814, lavra.persolja(at)hit.si

NAZAJ NA-