My Privilege Login
HIT CORPORATE | Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja
Skladno z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, družba Hit na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve.

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave družbe Hit.