My Privilege Login
HIT CORPORATE | Med največjimi v Evropi

MED NAJVEČJIMI V EVROPI

Skupina Hit sodi med največje evropske ponudnike zabave:
• 6 igralniško-zabaviščnih centrov
• 2 igralnici
• 1 igralni salon
• 11 hotelov
• 1 kamp
• 1 potovalna agencija
• več kot 2.100 hotelskih ležišč
• 2.500 sedežev v konferenčnih centrih
• več kot 3.200 igralnih avtomatov
• 203 igralnih miz
• 2.096 zaposlenih (konec avgusta 2017)

UPRAVA

Janez Mlakar

Janez Mlakar, predsednik uprave
Janez Mlakar, rojen leta 1966, je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru.

Poslovno vodstveno pot je začel leta 1995 kot direktor družbe Leykam tiskarna iz Hoč, ki je del avstrijskega medijskega in tiskarskega koncerna Leykam medien AG iz Graza. Po osmih letih se je preselil v hotelsko-turistično in zdraviliško dejavnost, kjer je kot predsednik uprave Terme Dobrna družbo vodil pet let. Bogate izkušnje z vodenjem srednjih in velikih podjetij si je nabiral tudi v Steklarni Hrastnik, v skupini Krater kot predsednik uprave in izvršni direktor, nazadnje pa je kot generalni direktor vodil družbo Papir Servis.
Mandat predsednika uprave družbe Hit je nastopil 3. aprila 2017.

Tevž Korent

Tevž Korent, član uprave
Tevž Korent, rojen leta 1977, je zaključil študij na Visoki šoli za turizem Turistica in pridobil naziv diplomirani organizator turizma.

Po nekajletnih vodstvenih izkušnjah na področju prodaje in trženja v družbah Gospodarsko razstavišče in Terme Dobrna se je podal na samostojno podjetniško pot, prav tako povezano z marketinškimi poslovnimi izzivi. Poslovno pot je nadaljeval v družbi Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, nazadnje pa je bil direktor sektorja podpore poslovni mreži v Deželni banki Slovenije.
Kot član uprave družbe Hit je mandat nastopil 3. aprila 2017.

Marjan Zahar

Marjan Zahar, član uprave in delavski direktor
Marjan Zahar, rojen leta 1960, je diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Fakulteti za upravo in Fakulteti za management v Kopru. Med študijema se je izobraževal tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in na področju računalništva. Trenutno nadaljuje študij na Visoki šoli za turizem v Portorožu.

V družbi Hit je zaposlen od leta 1985. Opravljal je različna dela v okviru gostinstva in igralništva, predvsem pa na področju blagajniškega poslovanja. V letu 2006 je prvič postal delavski direktor in član uprave družbe Hit. S tretjim mandatom delavskega direktorja je pričel leta 2016.

NADZORNI SVET

Marjan Pintar, predsednik
Simon Bratina, namestnik predsednika
mag. Gregor Bajraktarević, član
Irma Frelih, članica
Vasja Medvešček, član
Blaž Aldžić Matiš, član