Zaščita intelektualne lastnine

Nahajate se na spletnem portalu www.hit.si, družbe Hit d. d. Nova Gorica.

Vse informacije, design, blagovne znamke, imena, logotipi, slogani ter druge podobe in vsebine na Hitovih spletnih straneh, so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.
Prepovedano je kakršno koli prepisovanje, razmnoževanje ali drugačno razširjanje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene. Pravico o uporabi lahko dodeli le družba Hit d.d Nova Gorica, s pisnim soglasjem pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Vsak primerek reprodukcije mora obvezno vsebovati oznako »Copyright © 2012 Hit, d. d. Nova Gorica – Vse pravice pridržane«. Hit d. d. Nova Gorica aktivno uveljavlja vse pravice intelektualne lastnine.

Hvala za obisk naših strani, za vse informacije nam lahko pišete na e-naslov: info(at)hit.si