My Privilege Login
HIT CORPORATE | Med največjimi v Evropi
Čistopis dnevnega reda 29. skupščine in Zahteva delničarja za razširitev dnevnega reda

Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica, skladno z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja zahtevo za razširitev dnevnega reda 29. seje skupščine družbe HIT d.d. Nova Gorica, čistopis dnevnega reda in dopolnitev obrazložitve točk dnevnega reda 29. seje skupščine HIT d.d. Nova Gorica.

Listine:
- Zahteva za razširitev dnevnega reda z dne 22.5.2017 (prenesi PDF dokument),
- Čistopis dnevnega reda 29. seje skupščine HIT d.d. Nova Gorica z dne 23.5.2017 (prenesi PDF dokument),
- Dopolnitev obrazložitve točk dnevnega reda 29. skupščine HIT d.d. Nova Gorica s 23.5.2017 (prenesi PDF dokument).

NAZAJ NA-