My Privilege Login
HIT CORPORATE | Identiteta, Poslanstvo, Blagovne znamke

KORPORATIVNA IDENTITETA

Skupina Hit sodi med največje evropske ponudnike zabave. V 30 letih se je razvila v kompleksno igralniško-turistično skupino, predano gostom, njihovim željam in visoki kakovosti ponudbe za preživljanje prostega časa.

»Dobrodošli v vesolje zabave«, pozicijski slogan korporacije Hit, d.d., je osnovno sporočilo in hkrati povabilo gostom, da vstopijo v svet zabave, kjer lahko vsak izbira med vrsto novodobnih oblik preživljanja prostega časa, ki so gostom v užitek, sprostitev in zabavo.
Energijo, ki jo dnevno vlagamo v zadovoljstvo gostov povzemajo naše znamke od korporacijske do vsake posamezne znamke najmanjše enote. Ta je v obliki celostnih grafičnih podob izražena z dinamiko in barvitostjo.

POSLANSTVO

Soustvarjamo doživetja in priložnosti
Družba Hit je od svojega začetka neločljivo povezana s hotelirstvom, igralništvom in turizmom in razvojem širših okolij, kjer deluje.

Pretekli časi, ki so omogočali, da je bila temeljna usmeritev družbe le izvajanje igralniških in turističnih storitev, so neizprosno minili.

Zahtevnejše pridobivanje in ohranjanje gostov zahteva temeljit zasuk usmeritve družbe v upravljanje odnosov z gosti, kar se odraža tudi v novem poslanstvu, viziji in motu.

V vodstvu družbe se zavedamo, da ima pomembno vlogo razumevanje potreb, zahtev, želja in pričakovanj naših gostov ter njihovo tenkočutno zadovoljevanje ob hkratnem zadovoljevanje potreb vseh udeleženih strani.

Z novimi znanji in profesionalnim pristopom ter podprto z veliko mero čustvene inteligence vseh zaposlenih bomo ustvarjalno razvijali vrhunsko turistično ponudbo ter široko paleto spremljevalnih storitev, ki so gostom v njihovem prostem času v užitek, sprostitev in zabavo.

BLAGOVNE ZNAMKE

Hit Universe of Fun
Pod korporacijsko znamko Hit Universe of Fun smo združili vse dejavnosti skupine Hit, ki predstavljajo številne novodobne oblike preživljanja prostega časa in gostom zagotavljajo kakovostna in bogata doživetja. Posamezne oblike preživljanja prostega časa smo združili v zaokrožene vsebinske celote, v krovne znamke za posamezne dejavnosti.


Hit Casinos
V igralniško-zabaviščnih centrih in igralnicah ter igralnem salonu lahko ujamete svoj košček sreče v sproščenem in čarobnem okolju. Izziv igre na igralnih avtomatih, spektakli, koncerti, vrhunska kulinarična ponudba in odlična zabava so skupni imenovalec vseh naših zabavišč, kjer sta doma sreča in sproščeno druženje.

Izbirate lahko med:
Perla, Casinò & Hotel
Park, Casinò & Hotel
Korona, Casinò & Hotel
Aurora, Casinò & Cabaret
Mond, Casinò & Cabaret
Coloseum Club, Casinò & Entertainment
Casinò Fontana
Casinò Drive-in
Casinò Larix


Hit Alpinea
Hotele in apartmajske komplekse v Kranjski Gori s širokim izborom dodatne in spremljevalne ponudbe, smo opremili po željah gostov, ki želijo na počitnicah predvsem uživati v naravnih in kulturnih lepotah, športu in popolni sprostitvi. Slikovita pokrajina alpskih vršacev je čudovito počitniško okolje, kjer se lahko v vseh letnih časih odpočijete v hotelih in turističnih naseljih Hit Alpinea.

Hotel Špik
Hotel Kompas
Ramada, Hotel & Suites
Ramada Resort
Apartmaji Vitranc


Hitstars.it, spletna igralnica


Izbirate lahko med hoteloma:
Hotel Lipa
Hotel Sabotin


Pestrost ponudbe dopolnjujejo še
Potovalna agencija Hit Tours
Športni center Hit

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Družini prijazno podjetje
Družba HIT d.d. je dne 15.3.2013 pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«; s tem se je pridružila več kot 140 slovenskim podjetjem in organizacijam, ki so se od leta 2006 vključili v postopek pridobitve tega certifikata. Postopek pridobitve vodi Inštitut Ekvilib, podpirata pa ga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Evropski socialni sklad.

Projektna skupina zaposlenih je skupaj z zunanjo svetovalko izbrala ukrepe, s katerimi želi izboljšati organizacijo in delovno okolje tako, da bi zaposleni lažje usklajevali poklicno in zasebno življenje. Ukrepi se nanašajo na področje urejanja delovnega časa, politike informiranja in komuniciranja, vodstvenih veščin, razvoja kadrov, ter strukture plačil in nagrajevanih dosežkov.
Delo projektne skupine za pridobitev certifikata je bilo zelo zahtevno, saj je bilo potrebno upoštevati raznoliko strukturo zaposlenih v družbi, številne delovne procese pa tudi dejanske možnosti družbe.

Cilji, ki jih zasledujemo so:
- višja stopnjo zadovoljstva zaposlenih
- zmanjšanje bolniških odsotnosti
- zmanjšanje fluktuacije
- povečanje motiviranost za delo, produktivnosti in predanosti
- ustvarjanje občutka pripadnosti
- krepitev ugleda družbe v okolju.

Do marca 2016 bo družba Hit v skladu s planom implementacije izvedla 11 ukrepov in s tem pridobila polni certifikat Družini prijazno podjetje. Implementirani bodo naslednji ukrepi:
I. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec,
II. Komuniciranje z zaposlenimi,
III. Komuniciranje z zunanjo javnostjo,
IV. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
V. Brošure,
VI. Filozofija/načela vodenja,
VII. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
VIII. Oglaševanje enakih možnosti,
IX. Štipendije za otroke zaposlenih,
X. Obdaritev novorojenca,
XI. Ponudba za prosti čas.